You are here

Windenergie

  • 2017 of de economische zegetocht van zon en wind

    Het jaar 2017 werd gekenmerkt door een dramatische daling van de productiekosten van fotovoltaïsche zonne-energie en windenergie. Het concurrentievermogen ligt nu hoger dan het concurrentievermogen van de traditionele energieproductie. Een cjferanalyse.

  • Windenergie gaat vooruit in Vlaanderen

    Volgens de meest recente statistieken groeide windenergie op land sterk in Vlaanderen, in tegenstelling tot de Waalse windenergie. Bart Bode en Alice Detollenaere (de federatie ODE) geven een woordje uitleg.

  • Weerberichten hernieuwbare energie in 2014

    Sinds 2009 worden de gewone weerberichten aangevuld door zonne- en windenergiegegevens. Hierbij vindt u voor het jaar 2014 een overzicht van de dekkingsgraad in het energieverbruik van de Belgische huishoudens door hun fotovoltaïsche zonne-installatie (3 kWp), een zonneboilersysteem met een standaardformaat van 4,6 m² - 300 l als ook het aantal woningen dat kan worden gedekt door het Belgische windpark.