You are here

Tools

  • Is uw elektriciteitsleverancier echt groen ?

    Een nieuwe tool maakt het Brusselaars mogelijk om de eerlijkheid van hun leveranciers te controleren : is de geleverde elektriciteit zo groen zoals voorgesteld ?

  • Gebouwen en hernieuwbare technologieën

    Ben je burger of bouwprofessioneel actief in Brussel ? Hier zijn twee instrumenten om een goede keuze te maken uit de verschillende hernieuwbare energietechnologieën en ze op een gepaste wijze te integreren.