You are here

Technologiën

 • Wanneer zonne-architecten voorstellen om BIPV te relanceren

  Gebouwgeïntegreerde PV (BIPV) heeft het moeilijk om zich los te maken uit het uitzonderlijke vastgoedsectorsegment. Architect-ontwerpers bieden nu een nieuwe piste aan, op basis van de energieprestatie ... en architectonische durf.

 • Geothermie: Brussel onderzoekt de toekomst onder zijn voeten

  In welke mate en op welke manier kan het Brussels Gewest haar geothermisch potentieel benutten om het hoofd te bieden aan de klimaat- en de energie-uitdaging ? Een eerste stap in de goede richting is het Brugeo project 2016-2020.

 • Fotovoltaïsche energie heeft al zijn schulden reeds afgelost

  Op 1 februari zal de wereldwijde fotovoltaïsche zonne-energiesector haar energie hebben terugverdiend sinds de opkomst van deze technologie. De schuld van broeikasgassen, op haar beurt, zal zijn afgelost in 2018. De zonne-energieproductie zal voor de volledige 100% goed zijn voor het milieu.

 • Waterstof wordt een veelbelovende energiedrager

  Waterstof geproduceerd met overschotten van hernieuwbare energie in combinatie met brandstofceltechnologie, wordt een geloofwaardige sector om fossiele brandstoffen te vervangen. Maar het nieuwe economische model dat het meest relevant is, heeft nog steeds moeite om vorm te krijgen.

 • Micro-WKK op pellets : een aantrekkelijk potentieel voor residentiële sector

  Een Oostenrijkse bedrijf heeft onlangs op de Belgische markt een micro-WKK systeem op pellets geïntroduceerd die nieuwe perspectieven opent voor het beheer van lokale energie in eigen land.

 • Eliosys is van plan om gebruikte fotovoltaïsche modules te herwaarderen.

  Het Waalse onafhankelijk laboratorium heeft duizenden modules geanalyseerd die voorzien waren om te worden gerecycleerd. Conclusies : de helft ervan is herbruikbaar. En kan opnieuw worden ingezet in een nieuwe Europese industriële sector.

 • Belgische onderzoekers boeken vooruitgang rond flexibiliteit

  Belgisch onderzoekers maken vorderingen in de uitdagingen van een gecontroleerd beheer van de elektriciteitsvraag door middel van slimme netten. Een deel van de residentiële consumenten zijn bereid om een ​​actieve rol te spelen.

 • Warmtepomp: zoektocht naar krachtige combinatie

  De warmtepomp (WP) is ongetwijfeld een technologie die kan helpen om de energieprestatie van gebouwen te verhogen. Zij is een uitstekende technologie in de recuperatie en de warmteoverdracht van kleine temperatuursverschillen.

 • Fotovoltaïsche zonne-energie is goedkoper dan kernenergie

  De aankoop van een PV-systeem is nu vier keer goedkoper dan 10 jaar geleden. Dat is de conclusie van de eerste groepsaankoop georganiseerd door APERe en Test-Aankoop. Daarom is fotovoltaïsche zonne-energie nu competitiever dan nieuwe kerncentrales.

 • Prijs van Powerwall brengt revolutie teweeg in residentiële opslag

  Door de  bekendmaking van de installatieprijs van de Powerwall voor de Australische markt, brengt Tesla een revolutie teweeg in de combinatie van zonne-fotovoltaïsche en opslag van elektriciteit. Het is nu goedkoper om zonnestroom te produceren en op te slaan in plaats van elektriciteit af te nemen van het elektriciteitsnet. Ook in België.

Pages