You are here

Internationaal

 • Batterijen hebben een gunstige CO2-balans… maar enkel op grote schaal

  Volgens een rapport van het Internationaal Energieagentschap leidt zonnestroom die via een huishoudelijke batterij wordt verbruikt tot een slechtere milieuprestatie. De CO2-balans is echter positief wanneer men een grootschalig batterijsysteem vergelijkt met aardgascentrales(fossiel).

 • Naar burgers als actoren op de duurzame energiemarkt

  Het Europese pakket voor schone energie biedt een ongekende kans om burgers, lokale overheden en het KMO’s tot echte spelers op de energiemarkt te maken, wat de lokale gemeenschappen ten goede komt. Op voorwaarde dat de twee richtlijnen correct worden omgezet in nationaal recht. Organisaties werken eraan om dit te verwezenlijken. 

 • 2017 of de economische zegetocht van zon en wind

  Het jaar 2017 werd gekenmerkt door een dramatische daling van de productiekosten van fotovoltaïsche zonne-energie en windenergie. Het concurrentievermogen ligt nu hoger dan het concurrentievermogen van de traditionele energieproductie. Een cjferanalyse.

 • De klimaatfinanciering : oplichterij ?

  De financieringskwestie van het klimaat zal centraal staan op de COP21 top. Elke lidstaat komt zijn toekomstige financiële bijdragen toelichten opdat de internationale gemeenschap zou overgaan tot actie. Maar de cijfers per lidstaat zijn soms misleidend... ook in België.

 • Duitsland: een aantal lessen voor onze energietransitie

  De Duitse energietransitie trekt zijn eerste lessen. Hoe kunnen we de energietransitie ook in België stimuleren.

Pages