You are here

In België

 • Welke netvergoeding voor de prosumenten?

  Veel particulieren uitgerust met fotovoltaïsche installaties verzetten zich tegen de "forfaitaire netvergoeding”  die hen zou worden opgelegd. Maar in een bredere context eisen deze nieuwe spelers hun rechtmatige plaats op in de elektriciteitsmarkt.

 • Klimaat : Brussel wil voorbeeld zijn

  Het Brussels Gewest zal zijn Lucht-Klimaat-Energie Plan kort voor de klimaatconferentie in Parijs (COP21) voorstellen. Het gewest wil zijn politieke wil tonen. Toch is het een delicate oefening.

 • Wanneer maatschappelijke aanvaarding het haalt van de burgerfinanciering

  Een windpark wordt beter aanvaard als de omwoners de kans krijgen om betrokken te zijn. De ontwikkelaars zien nu ook de maatschappelijke en lokale participatie als een troef. De huidige uitdaging is om deze alternatieve en lokale financiering te ondersteunen.

 • Zal België haar doelstellingen voor 2020 realiseren ?

  Keep on track trekt aan de alarmbel : België kan nog steeds haar doelstellingen voor hernieuwbare energie bereiken in 2020. Maar de federale en regionale overheden moeten het dringend eens worden over een gemeenschappelijk energiebeleid.

 • Risico van afkoppeling : elke winter burgerinitiatieven ?

  België heeft uiteindelijk geen stroomuitval gekend deze winter. Vooral dankzij het milde en winderige weer. Maar het risico van afschakeling blijft reëel. En het energiebeleid zal opnieuw een beroep moeten doen op burgerinitiatieven, op basis van de lessen die zij hebben getrokken uit de campagne « OFF ON ».

Pages