You are here

premie

Energie: welke zijn de gewestelijke prioriteiten?

De hernieuwbare energiesector komt verzwakt uit drie jaar van onzekerheid in het energiebeleid. Zal de nieuwe legislatuur opnieuw het vertrouwen geven aan de stakeholders om de EU 2020-doelstellingen te kunnen behalen ? De gewestelijke beleidsverklaring geeft alleszins perspectieven voor de komende 5 jaar.