You are here

passief

Brussel trekt zich terug uit het spel

De overeenkomst was bedoeld als tussenstap voor de stakeholders om zich voor te bereiden op de vastgelegde doelstelling van de Recast richtlijn. Na overleg met de sector zal vanaf 2015 de passiefnorm voor alle nieuwbouw of ingrijpende renovaties in voege gaan mits drie kanttekeningen.

De eerste kanttekening is de optie van een alternatieve "piste B" voor de traditionele passiefnorm (piste A) door het herberekenen (automatisch via IBL software) van de eisen waaraan moet worden voldaan door het beperken van de mate van isolatie tot "redelijke" waarden in bepaalde situaties.