You are here

black out; Elia

Axelle Pollet (ELIA) : « De consument moet centraal staan in het energie-debat »

Axelle Pollet (ELIA)

Een aanpak die aan het einde van de lente leidde tot een tekst geschreven door de mensen die betrokken zijn bij het proces « Stichting voor een Energiepact ». Het beschrijft een reeks van maatregelen en principes gesteund door de overheid, voor een evenwichtige en rechtvaardige energietransitie op basis van een coherente en realistische energiemix. Het is nu aan de nieuwe regeringen om een mandaat te geven aan diegene die de transitie in zijn uiteindelijke vorm moet gieten op middellange en lange termijn. Een woordje uitleg van Axelle Pollet, woordvoerster van Elia.