You are here

Hernieuwbare energie

 • Slimme meters: Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zet in op de volgende maatregelen ten gunste van de gezinnen

  Op basis van een studie en een openbare raadpleging steunt Brugel - de regulator van de Brusselse energiemarkt - de snelle invoering van aangesloten meters, vooral ten gunste van de gezinnen. 

 • Naar burgers als actoren op de duurzame energiemarkt

  Het Europese pakket voor schone energie biedt een ongekende kans om burgers, lokale overheden en het KMO’s tot echte spelers op de energiemarkt te maken, wat de lokale gemeenschappen ten goede komt. Op voorwaarde dat de twee richtlijnen correct worden omgezet in nationaal recht. Organisaties werken eraan om dit te verwezenlijken. 

 • België bereidt grootschalige productie en transport voor van groene waterstof

  Het consortium Fluxys, Eoly en Parkwind wil groene waterstof produceren in de haven van Zeebrugge of Antwerpen. 7 industriële spelers bundelen hun krachten voor transport naar de consument. De inter-seizoensgebonden opslag van offshore windenergie komt eraan!

 • Welke koolstofarme strategie voor 2050 voor Brussel ?

  Het Brussels Gewest heeft een studie aangevraagd om zijn klimaatstrategie te verfijnen volgens de specifieke kenmerken van Brussel. Het bracht een ‘low carbon’ forum samen om erover te debatteren met belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld. Een verslag.

 • Vorming energie, de sensibilisering van de burger

  Hoe kunnen kinderen en tieners vandaag de dag aandacht krijgen voor de klimaat- en energievraagstukken? Gespecialiseerde verenigingen gaan voor creativiteit, ervaringen en positieve emoties. Hier zijn enkele valkuilen om te vermijden en enkele voorbeelden om te volgen.

 • Duurzame energie zal zich ontwikkelen zonder "zeldzame aardmetalen"

  Er ontstond recent controverse over het gebruik van "zeldzame aardmetalen", met name in windenergie en elektrische auto's. De winning van deze metalen is inderdaad schadelijk voor het milieu. En de duurzame technologieën zijn momenteel bezig met het uitwerken van alternatieven. Een voorbeeld dat door vele andere economische sectoren zou moeten worden gevolgd. 

 • Energiepact: cijfers hernieuwbare energie in het voordeel

  De tegenstanders van het Belgische Energiepact eisen cijfers over de kosten van een transitie naar 100% hernieuwbare energie tegen 2050. De huidige prijsdynamiek toont echter aan dat de hernieuwbare productie nu  - of  binnen 2 jaar – concurrentiëler is dan de klassieke productiemethodes.

 • Welke keuze voor onze elektrische toekomst ?

  Professor Ernst (foto hiernaast) geeft een taxonomie van de energiemodellen die een groot succes kennen. In de 11 voorgestelde modellen is er plaats voor alle spelers, inclusief burgers, en ze dagen ons uit: wat willen we doen met onze energietoekomst ?

 • Opslag: de kosten van batterijen in vrije val tegen 2030

  Volgens het nieuwste IRENA-rapport zullen de kosten van batterijopslag voor stationaire elektrische toepassingen met twee derde dalen tegen 2030. Een kostendaling die de vraag zal stimuleren en de verwachte ontwikkeling van hernieuwbare energie zal ondersteunen.

 • De Brusselse Groene Lening uitgebreid met hernieuwbare energie

  Goed nieuws! Brusselse gezinnen kunnen nu een lening met een lage rente aanvragen om de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen, een warmtepomp of een zonneboiler te financieren. Bovendien kunnen energiebonussen nu online worden aangevraagd.

 • Oplossingen voor de renovatie van grootschalige woningbouw

  De renovatie van bestaande woningen is een belangrijke prioriteit in de strijd tegen energiearmoede. Burger- en overheidsinitiatieven geven het goede voorbeeld.

 • Waterstof wordt een veelbelovende energiedrager

  Waterstof geproduceerd met overschotten van hernieuwbare energie in combinatie met brandstofceltechnologie, wordt een geloofwaardige sector om fossiele brandstoffen te vervangen. Maar het nieuwe economische model dat het meest relevant is, heeft nog steeds moeite om vorm te krijgen.

 • Het PACE plan wacht in Brussel op middelen voor acties

  De Brusselse regering heeft haar Lucht-Klimaat-Energieplan (PACE), dat een strategie voor hernieuwbare energie bepaalt, goedgekeurd. Dit najaar wacht het gewest nog steeds op middelen. Een analyse van de hoofdlijnen en prioritaire maatregelen.

 • Opslag op het netwerksysteem : welke rol voor de distributienetbeheerders ?

  De distributienetbeheerders (DNB's) zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden van opslag van elektriciteit : het alternatief voor het versterken van het netwerk, het beheer van de piekvermogen en zelfs commericalisering van overcapaciteit. Een ander beroep ?

 • Doelstellingen duurzame ontwikkeling : welke indicatoren voor België ?

  De Belgische regering maakte eind juni 2016 de balans op van de toezichtindicatoren van de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling. Men wil een verdubbeling van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie tegen 2030.

 • En nu is het tijd voor eigen productie !

  Eigen productie ? « Eigen verbruik » zult u antwoorden. Nu nee, ik blijf bij mijn stuk en zeg : eigen PRODUCTIE. Ja, het gaat hier eigenlijk over een detail. Uiteindelijk hebben we het over hetzelfde : het verbruik van fotovoltaïsche zonne-energie op de plaats van productie, we gaan niet zitten muggenziften. Een kroniek van Benjamin Wilkin.

 • Is uw elektriciteitsleverancier echt groen ?

  Een nieuwe tool maakt het Brusselaars mogelijk om de eerlijkheid van hun leveranciers te controleren : is de geleverde elektriciteit zo groen zoals voorgesteld ?

 • Gebouwen en hernieuwbare technologieën

  Ben je burger of bouwprofessioneel actief in Brussel ? Hier zijn twee instrumenten om een goede keuze te maken uit de verschillende hernieuwbare energietechnologieën en ze op een gepaste wijze te integreren.

 • Weer hernieuwbare energie : recordproductie in 2015

  In 2015 hebben we met recordscijfers in fotovoltaïsche zonne-energie en windenergie 10% van het totale elektriciteitsverbruik in België kunnen dekken.

 • Duitsland: een aantal lessen voor onze energietransitie

  De Duitse energietransitie trekt zijn eerste lessen. Hoe kunnen we de energietransitie ook in België stimuleren.

 • De Benelux, nieuwe speler in de transitie

  Het energie-expertise netwerk van de Benelux, dat werd opgestart een paar weken geleden, wil de samenwerking en grensoverschrijdende synergieën versterken. Hoe kunnen we als drie "kleine" landen meer doorwegen in het toekomstige Europese energiebeleid.

 • Wanneer maatschappelijke aanvaarding het haalt van de burgerfinanciering

  Een windpark wordt beter aanvaard als de omwoners de kans krijgen om betrokken te zijn. De ontwikkelaars zien nu ook de maatschappelijke en lokale participatie als een troef. De huidige uitdaging is om deze alternatieve en lokale financiering te ondersteunen.

 • Kansen op een klimaatakkoord

  Frankrijk zal in november en december ‘s werelds beleidsmakers ontvangen om onze klimaatverplichtingen vast te leggen. Mediashow of beslissende top ?

 • Zal België haar doelstellingen voor 2020 realiseren ?

  Keep on track trekt aan de alarmbel : België kan nog steeds haar doelstellingen voor hernieuwbare energie bereiken in 2020. Maar de federale en regionale overheden moeten het dringend eens worden over een gemeenschappelijk energiebeleid.

 • Welk aandeel hernieuwbare energie in 2030/2050 ?

  Het Federaal Planbureau verwacht minstens 50 % groene stroom in België in 2050. Maar veel studies – en zelfs transities in ontwikkeling – bevestigen scenario’s van 100 % hernieuwbare energie in 2050. En vanuit technisch en economisch oogpunt perfect haalbaar. Moeilijk te geloven ?

 • "Burgerinitiatieven die een ieder voor zich vermijden"

  Het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l’Environnement (RISE) heeft onlangs een videoreportage gemaakt over de groenestroomcoöperatieve Ecopower. Deze richt zich op een energietransitie met meer sociale en lokale accenten. Een toelichting.

 • Burgercoöperatie investeert in transitie in Brussel

  De leden van de coöperatie ENERGIRIS cvba hebben hun eerste project gefinancierd: één fotovoltaïsch systeem verspreid over vijf gemeentelijke gebouwen in Jette. Een tweede investeringsproject is al lopende. De burgerfinanciering wordt een realiteit in de Brusselse energietransitie.

 • Weerberichten hernieuwbare energie in 2014

  Sinds 2009 worden de gewone weerberichten aangevuld door zonne- en windenergiegegevens. Hierbij vindt u voor het jaar 2014 een overzicht van de dekkingsgraad in het energieverbruik van de Belgische huishoudens door hun fotovoltaïsche zonne-installatie (3 kWp), een zonneboilersysteem met een standaardformaat van 4,6 m² - 300 l als ook het aantal woningen dat kan worden gedekt door het Belgische windpark.

 • Energie: tussen marktprijs en werkelijke kostprijs

  In deze tijd van budgettaire keuzes staat de overheidssteun die wordt toegekend aan ons energiesysteem onder druk. We moeten oppassen dat we door vandaag de prijzen willen drukken onze toegang tot de energie van morgen niet in het gedrang brengen of de externe effecten ervan te minimaliseren. Een recente studie van de Europese Commissie heeft een overzicht gemaakt van de kosten, de maatregelen van de lidstaten en externe kosten ten laste van de maatschappij.

 • Axelle Pollet (ELIA) : « De consument moet centraal staan in het energie-debat »

  Axelle Pollet (ELIA)

  Het is slechts een jaar geleden dat ELIA, beheerder van het transportnet, die verantwoordelijk is voor evenwicht van het Belgische elektriciteitsnet tussen productie en verbruik, een brede raadpleging organiseerde tussen de stakeholders – industrie, exploitanten, maatschappelijk middenveld, vakbonden, etc. – om een gemeenschappelijke visie te definiëren over onze toekomstige energievoorziening. Doelstelling : een echt Energiepact gedragen door alle stakeholders.

 • Een energiepact voor de winter?

  Zullen we genoeg energie hebben om de winter door te komen? Na elk zomerrecès herhaalt zich het scenario van een mogelijke 'black-out'. Dit risico is zorgwekkend en de voorraad aan beschikbare elektriciteitsreserves is kleiner dan ooit. Nochtans hebben de betrokkenen van het energiepact concrete oplossingen voorgesteld om onze energietransitie te managen.