You are here

Energiebesparing

 • Slimme meters: Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zet in op de volgende maatregelen ten gunste van de gezinnen

  Op basis van een studie en een openbare raadpleging steunt Brugel - de regulator van de Brusselse energiemarkt - de snelle invoering van aangesloten meters, vooral ten gunste van de gezinnen. 

 • Naar burgers als actoren op de duurzame energiemarkt

  Het Europese pakket voor schone energie biedt een ongekende kans om burgers, lokale overheden en het KMO’s tot echte spelers op de energiemarkt te maken, wat de lokale gemeenschappen ten goede komt. Op voorwaarde dat de twee richtlijnen correct worden omgezet in nationaal recht. Organisaties werken eraan om dit te verwezenlijken. 

 • Een duurdere en meer vervuilende elektriciteitsfactuur? Laten we in plaats daarvan het vermogen verminderen!

  Pour gérer de potentielles pénuries d’électricité, le Gouvernement fédéral compte subsidier de nouvelles centrales au gaz fossile. Un projet coûteux pour les citoyens et nocif pour le climat. Or une alternative existe : une Réserve citoyenne.

 • Welke koolstofarme strategie voor 2050 voor Brussel ?

  Het Brussels Gewest heeft een studie aangevraagd om zijn klimaatstrategie te verfijnen volgens de specifieke kenmerken van Brussel. Het bracht een ‘low carbon’ forum samen om erover te debatteren met belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld. Een verslag.

 • Duurzame energie zal zich ontwikkelen zonder "zeldzame aardmetalen"

  Er ontstond recent controverse over het gebruik van "zeldzame aardmetalen", met name in windenergie en elektrische auto's. De winning van deze metalen is inderdaad schadelijk voor het milieu. En de duurzame technologieën zijn momenteel bezig met het uitwerken van alternatieven. Een voorbeeld dat door vele andere economische sectoren zou moeten worden gevolgd. 

 • Brussel voorziet 46 openbare gebouwen van fotovoltaïsche zonne-energie

  Het Brussels Gewest wil de energieprestatie van openbare gebouwen verbeteren. In 2018 zullen 46 daken worden uitgerust met fotovoltaïsche zonnepanelen.

 • 2 miljoen elektrische auto's in België ?

  Volgens een onderzoek van de CREG is dit vandaag mogelijk en zonder risico voor onze voorzieningszekerheid. En met een positieve CO2-balans, blijkt uit een onderzoek van de VUB. De organisatie AMPERes heeft als doel politici en burgers te motiveren.

 • Welke keuze voor onze elektrische toekomst ?

  Professor Ernst (foto hiernaast) geeft een taxonomie van de energiemodellen die een groot succes kennen. In de 11 voorgestelde modellen is er plaats voor alle spelers, inclusief burgers, en ze dagen ons uit: wat willen we doen met onze energietoekomst ?

 • Opslag: de kosten van batterijen in vrije val tegen 2030

  Volgens het nieuwste IRENA-rapport zullen de kosten van batterijopslag voor stationaire elektrische toepassingen met twee derde dalen tegen 2030. Een kostendaling die de vraag zal stimuleren en de verwachte ontwikkeling van hernieuwbare energie zal ondersteunen.

 • De Brusselse Groene Lening uitgebreid met hernieuwbare energie

  Goed nieuws! Brusselse gezinnen kunnen nu een lening met een lage rente aanvragen om de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen, een warmtepomp of een zonneboiler te financieren. Bovendien kunnen energiebonussen nu online worden aangevraagd.

 • Oplossingen voor de renovatie van grootschalige woningbouw

  De renovatie van bestaande woningen is een belangrijke prioriteit in de strijd tegen energiearmoede. Burger- en overheidsinitiatieven geven het goede voorbeeld.

 • Energiearmoede : naar een lokale netwerking ?

  Eén op vijf Belgische huishoudens zou in energiearmoede leven. Maar de bestaande ondersteuning voldoet slechts gedeeltelijk. Dit leren we uit een studie en een conferentie van Equipes Populaires.

 • Binnenkort prijs voor CO2-voetafdruk ?

  De CO2-prijs is terug van weggeweest in de debatten van de post COP21 en 22. De nationale actoren moeten nu dit instrument opnemen in hun klimaatstrategie. In België zijn er twee gebeurtenissen die deze actoren mobiliseren.

 • Waterstof wordt een veelbelovende energiedrager

  Waterstof geproduceerd met overschotten van hernieuwbare energie in combinatie met brandstofceltechnologie, wordt een geloofwaardige sector om fossiele brandstoffen te vervangen. Maar het nieuwe economische model dat het meest relevant is, heeft nog steeds moeite om vorm te krijgen.

 • Warmtekrachtkoppeling en appartementen, een win-win situatie ?

  Onlangs huldigde de coöperatie Energiris in Brussel zijn eerste WKK in gefinancierd door burgers (foto boven). Een bijzonder veelbelovend concept voor appartementen.

 • En nu is het tijd voor eigen productie !

  Eigen productie ? « Eigen verbruik » zult u antwoorden. Nu nee, ik blijf bij mijn stuk en zeg : eigen PRODUCTIE. Ja, het gaat hier eigenlijk over een detail. Uiteindelijk hebben we het over hetzelfde : het verbruik van fotovoltaïsche zonne-energie op de plaats van productie, we gaan niet zitten muggenziften. Een kroniek van Benjamin Wilkin.

 • Maar wat doen de Belgische stakeholders van de smart gridtechnologie ?

  De TWEED cluster heeft de Waalse en Brusselse stakeholders die actief of « geactiveerd » zijn in de markt voor smart grids in kaart gebracht. Hoe kunnen we onze vaardigheden, investeringsprojecten en O&O stimuleren ?

 • Elektriciteitsprijzen : de kloof tussen de regio's groeit

  Sinds begin 2016 dalen de prijzen in Wallonië en Brussel aanzienlijk. In Vlaanderen echter hebben twee prijsstijgingen de prijs gebracht naar 30 eurocent/kWh.  Wat meer uitleg.

 • Belgische onderzoekers boeken vooruitgang rond flexibiliteit

  Belgisch onderzoekers maken vorderingen in de uitdagingen van een gecontroleerd beheer van de elektriciteitsvraag door middel van slimme netten. Een deel van de residentiële consumenten zijn bereid om een ​​actieve rol te spelen.

 • De klimaatfinanciering : oplichterij ?

  De financieringskwestie van het klimaat zal centraal staan op de COP21 top. Elke lidstaat komt zijn toekomstige financiële bijdragen toelichten opdat de internationale gemeenschap zou overgaan tot actie. Maar de cijfers per lidstaat zijn soms misleidend... ook in België.

 • Klimaat : Brussel wil voorbeeld zijn

  Het Brussels Gewest zal zijn Lucht-Klimaat-Energie Plan kort voor de klimaatconferentie in Parijs (COP21) voorstellen. Het gewest wil zijn politieke wil tonen. Toch is het een delicate oefening.

 • Risico van afkoppeling : elke winter burgerinitiatieven ?

  België heeft uiteindelijk geen stroomuitval gekend deze winter. Vooral dankzij het milde en winderige weer. Maar het risico van afschakeling blijft reëel. En het energiebeleid zal opnieuw een beroep moeten doen op burgerinitiatieven, op basis van de lessen die zij hebben getrokken uit de campagne « OFF ON ».

 • De weinig bekende bronnen van restwarmte

  De kleine en middelgrote ondernemingen en bedrijven willen meer en meer het warmteverlies van hun industriële processen opvangen. -Commentaar van Sébastien Dubois, expert in warmterecuperatie.

 • EPB : « We moeten mensen de mogelijkheid geven om hun investeringen te spreiden »

  De bouwsector wijst regelmatig op de moeilijkheden in het kader van de EPB-richtlijn, de zogenaamde « Recast ». Volgens hen resulteren de nieuwe eisen in een meerkost die kandidaatbouwers kunnen afschrikken. Aymé Argelès (CCW= de confederatie Bouw Wallonië) wijst op een aantal positieve en praktische alternatieven om de schok op te vangen.

 • "De circulaire economie helpt om natuurlijk hulpbronnen te beschermen en om nieuwe activiteiten te creëren"

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is in het bijzonder pro-actief op het gebied van circulaire economie. We hebben een ontmoeting met Marion Courtois, van Leefmilieu Brussel, afdeling transitie economie.

 • "Bedrijven die de gebruikswijze in vraag stellen worden concurrentieel”

  Het is niet voldoende voor een functionele economie dat de optimalisatie van de materiaalstromen en de energiestromen door één organisatie gebeurt. Het gewoon doet vragen rijzen wat de functie van een voorwerp is bij de productie ervan. Uitleg van Anne-Sophie Ansenne (EcoRes).

 • 2014, recordjaar opwarming

  Met een jaarlijkse graaddag van 1424, heeft België nog nooit meegemaakt zo’n zacht jaar meegemaakt. En op Europees niveau is in 2014 ook een warmterecord verbroken.

 • Wanneer efficiëntie zijn intrede doet in de bedrijfscultuur

  De EU verstevigt haar greep op de (te) grote verbruikers van energiebronnen. De industriëlen – en niet alleen de meest energievretende – zullen geconfronteerd worden met een meer kritisch Europa over hun dagelijkse management. Reden: de Europese Richtlijn 2012/27/EU inzake energie-efficiëntie.

 • Brussel trekt zich terug uit het spel

  Het debat in de Waalse bouwsector dat de afgelopen maanden nieuw leven kreeg ingeblazen is niet nieuw. Het ontstond al meer dan een jaar geleden in de regio Brussel in het kader van de uitvoering van de overeenkomst "Brussel passief 2015" goedgekeurd door de Brusselse regering op 21 februari 2013.

 • Afschakeling : bittere pil of zachte heelmeester?

  De afschakeling, die door de media vaak wordt afgeschilderd als een bittere pil bij een strenge winter, kan eigenlijk één van de formules zijn die in de toekomst kunnen bijdragen tot een evenwichtige energietransitie. Een korte blik op deze weloverwogen, gecoördineerde, solidaire en nuttige oplossing.

 • Frédéric Chomé (Citizens reserve): "Wij stellen de burgers voor om de prijzen van de elektriciteitsmarkt te beïnvloeden ".

  Door de drukte rond het risico op energietekorten de komende winter, is er de afgelopen weken een burgerinitiatief ontstaan: Citizens reserve. Er zal een reserve aan afschakelbare klanten uit het maatschappelijk middenveld beschikbaar zijn voor de marktspelers. De oprichter, Frederic Chomé expert en kenner van de energiemarkt, legt uit.

 • Is het uur van LED gekomen?

  Sinds begin jaren 2000 maakt de LED-technologie een spectaculaire doorbraak mee in de verlichting. Zodanig dat sommigen zich afvragen of, voor sommige toepassingen, met name in de dienstensector, zij voortaan niet de meest geschikte oplossing zijn. Maar enkele nuances dringen zich op.

 • Axelle Pollet (ELIA) : « De consument moet centraal staan in het energie-debat »

  Axelle Pollet (ELIA)

  Het is slechts een jaar geleden dat ELIA, beheerder van het transportnet, die verantwoordelijk is voor evenwicht van het Belgische elektriciteitsnet tussen productie en verbruik, een brede raadpleging organiseerde tussen de stakeholders – industrie, exploitanten, maatschappelijk middenveld, vakbonden, etc. – om een gemeenschappelijke visie te definiëren over onze toekomstige energievoorziening. Doelstelling : een echt Energiepact gedragen door alle stakeholders.

 • Donald Gilbert (REstore): "Flexibiliteit is een vaardigheid die naar verwachting zal groeien"

  Sinds twee jaar heeft REstore een plaats verdiend als aggregator in de kleine wereld van vraagsturing. Restore nam deel aan de recente aanbesteding van Elia om de beroemde strategische reserve op te bouwen voor de winter 2014/2015: honderd megawatt moet kunnen worden geschrapt op grond van overeenkomsten met een aantal grote industriële spelers. Hier is de mening van Donald Gilbert, manager inkoop van REstore ...

 • Energie: welke zijn de gewestelijke prioriteiten?

  De nieuwe gewestelijke regeringen zijn geïnstalleerd. Welke zijn de beleidsintenties rond hernieuwbare energie en het beheersen van de energievraag?