You are here

Welke keuze voor onze elektrische toekomst ?

Professor Ernst (foto hiernaast) geeft een taxonomie van de energiemodellen die een groot succes kennen. In de 11 voorgestelde modellen is er plaats voor alle spelers, inclusief burgers, en ze dagen ons uit: wat willen we doen met onze energietoekomst ?

De energiewereld verandert en moet veranderen. Dit verkondigen is als huilen met de wolven in het bos, maar we zijn nog steeds met veel die niet genoeg bewust zijn wat dit kan betekenen.

De erg mediatieke Damien Ernst (ULg) deed, begin 2017, het voorstel van een taxonomie van mogelijke energie-modellen, genaamd "Uber Like Models for Electrical Industry" (zie onderstaande figuur) en kan hier worden gedownload. 

Deze wetenschappelijke indeling kwam precies op tijd zodat creatieve geesten hun vorderingen konden delen met anderen en de weerstand overlaat aan de lobby en slechte wil. De taxonomie van Prof. Ernst biedt een gemeenschappelijk en duidelijk referentiepunt voor de lopende discussies en debatten.

Grote interesse bij de experts

De presentatie van Prof. Ernst was meteen een succes binnen de Belgische en internationale energiesector: 10.000 downloads in 1 jaar, een bevestiging van de leegte dat dit voorstel opvult.
 

De interesse is zodanig groot dat, op 10 oktober, de Cluster TWEED en de Universiteit van Luik samen een werkgroep oprichten om samen met Damien Ernst de toekomstige modellen van het elektriciteitsnet te overlopen (microgrids, E-mobiliteit, opslag, ...), en een discussie op gang te brengen tussen deze experts.
 

11 modellen gunstig voor kleine gedecentraliseerde actoren

Deze nieuwe taxonomie biedt 11 verschillende modellen opgenomen in deze illustratie :

(Klik op de afbeelding om te vergroten)

De modellen, die technologisch realiseerbaar zijn vandaag de dag, doen de vraag rijzen naar hun economische en sociale haalbaarheid en hun duurzaamheid. Eén ding is duidelijk: de meeste van deze modellen kunnen een plaats te geven aan alle actoren, inclusief de burgers.

Daarnaast illustreert deze taxonomie objectief het einde van monopolies:
• op de officiële manier: via een gereglementeerde distributie- en transportmarkt,
• of op de minder officiële manier: via de bekendheid van de traditionele spelers in de energievoorziening en de historische bekendheid van conventionele energieproducenten.

In sommige modellen, is er geen ruimte (of zeer weinig) voor de gevestigde spelers. Hoe sterk ze ook zijn, ze zullen moeten wijken voor kleine gedecentraliseerde spelers. Want zijn deze laatsten die het het hernieuwbare potentieel van België het beste zullen kunnen omzetten.

Een reeks oplossingen

Deze taxonomie toont, nogmaals, aan dat de vraag niet is wat we kunnen doen op het gebied van energietransitie, maar wat we willen doen met onze energie toekomst. En er zijn een reeks oplossingen mogelijk. Grijp ze en doe een beroep op alle spelers, inclusief burgers !

 

Catégorie: 
Débats
Filière: 
9
1

Om verder te gaan