You are here

Debat

 • "Bedrijven die de gebruikswijze in vraag stellen worden concurrentieel”

  Het is niet voldoende voor een functionele economie dat de optimalisatie van de materiaalstromen en de energiestromen door één organisatie gebeurt. Het gewoon doet vragen rijzen wat de functie van een voorwerp is bij de productie ervan. Uitleg van Anne-Sophie Ansenne (EcoRes).

 • "Burgerinitiatieven die een ieder voor zich vermijden"

  Het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l’Environnement (RISE) heeft onlangs een videoreportage gemaakt over de groenestroomcoöperatieve Ecopower. Deze richt zich op een energietransitie met meer sociale en lokale accenten. Een toelichting.

 • Vaste biomassa: wanneer duidelijke duurzaamheidscriteria?

  De hout-energiesector heeft hoge verwachtingen in het kader van de Europese klimaatstrategie. Maar de mensen op het terrein willen meer duidelijkheid in termen van duurzaamheid. Fanny Pomme Langue, politiek directeur AEBIOM, heeft recent uitgelegd waarom.

 • Frédéric Chomé (Citizens reserve): "Wij stellen de burgers voor om de prijzen van de elektriciteitsmarkt te beïnvloeden ".

  Door de drukte rond het risico op energietekorten de komende winter, is er de afgelopen weken een burgerinitiatief ontstaan: Citizens reserve. Er zal een reserve aan afschakelbare klanten uit het maatschappelijk middenveld beschikbaar zijn voor de marktspelers. De oprichter, Frederic Chomé expert en kenner van de energiemarkt, legt uit.

 • Axelle Pollet (ELIA) : « De consument moet centraal staan in het energie-debat »

  Axelle Pollet (ELIA)

  Het is slechts een jaar geleden dat ELIA, beheerder van het transportnet, die verantwoordelijk is voor evenwicht van het Belgische elektriciteitsnet tussen productie en verbruik, een brede raadpleging organiseerde tussen de stakeholders – industrie, exploitanten, maatschappelijk middenveld, vakbonden, etc. – om een gemeenschappelijke visie te definiëren over onze toekomstige energievoorziening. Doelstelling : een echt Energiepact gedragen door alle stakeholders.

 • Donald Gilbert (REstore): "Flexibiliteit is een vaardigheid die naar verwachting zal groeien"

  Sinds twee jaar heeft REstore een plaats verdiend als aggregator in de kleine wereld van vraagsturing. Restore nam deel aan de recente aanbesteding van Elia om de beroemde strategische reserve op te bouwen voor de winter 2014/2015: honderd megawatt moet kunnen worden geschrapt op grond van overeenkomsten met een aantal grote industriële spelers. Hier is de mening van Donald Gilbert, manager inkoop van REstore ...

Pages