You are here

Debat

 • 2 miljoen elektrische auto's in België ?

  Volgens een onderzoek van de CREG is dit vandaag mogelijk en zonder risico voor onze voorzieningszekerheid. En met een positieve CO2-balans, blijkt uit een onderzoek van de VUB. De organisatie AMPERes heeft als doel politici en burgers te motiveren.

 • Welke keuze voor onze elektrische toekomst ?

  Professor Ernst (foto hiernaast) geeft een taxonomie van de energiemodellen die een groot succes kennen. In de 11 voorgestelde modellen is er plaats voor alle spelers, inclusief burgers, en ze dagen ons uit: wat willen we doen met onze energietoekomst ?

 • Energiearmoede : naar een lokale netwerking ?

  Eén op vijf Belgische huishoudens zou in energiearmoede leven. Maar de bestaande ondersteuning voldoet slechts gedeeltelijk. Dit leren we uit een studie en een conferentie van Equipes Populaires.

 • Einde van de prosumentenvergoeding : bedreiging of kans?

  Het jaarlijkse compensatiemechanisme wordt in de drie gewesten in twijfel getrokken. Het einde  "van de terugdraaiende teller" zal de prosumenten stimuleren om hun gewoontes te veranderen. Een uitleg over de prosumentencurve, op basis van een concreet geval gemeten in 2016.

 • En nu is het tijd voor eigen productie !

  Eigen productie ? « Eigen verbruik » zult u antwoorden. Nu nee, ik blijf bij mijn stuk en zeg : eigen PRODUCTIE. Ja, het gaat hier eigenlijk over een detail. Uiteindelijk hebben we het over hetzelfde : het verbruik van fotovoltaïsche zonne-energie op de plaats van productie, we gaan niet zitten muggenziften. Een kroniek van Benjamin Wilkin.

 • Brusselse verbrandingsoven : groenestroomcertificaten of verborgen belasting ?

  Door het nieuwe « groenestroom » besluit kunnen, ondanks de negatieve adviezen van alle overlegorganen, groenestroomcertificaten worden toegekend aan het Brusselse verbrandingsoven. Niettemin zou biogas veel efficiënter zijn.

 • Vaste biomassa : « De CO2-neutraliteit moet in vraag worden gesteld »

  Het Europees Milieubureau (EEB) wijst op bepaalde mistoestanden in de sector en roept op tot de invoering van een « koolstofschuld » factor in de Europese berekeningen. Faustine Defossez geeft een woordje uitleg.

 • MetaPV : reactief vermogen om het netwerk te optimaliseren

  Het Europese project MetaPV heeft zijn conclusies gepubliceerd : door het reactief vermogen te gebruiken, kan de opvangcapaciteit van het elektriciteitsnet worden verhoogd met 50%. Deze oplossing vermijdt grote investeringen in de infrastructuur. Interview met Carlos Dierckxsens (3E).

 • EPB : « We moeten mensen de mogelijkheid geven om hun investeringen te spreiden »

  De bouwsector wijst regelmatig op de moeilijkheden in het kader van de EPB-richtlijn, de zogenaamde « Recast ». Volgens hen resulteren de nieuwe eisen in een meerkost die kandidaatbouwers kunnen afschrikken. Aymé Argelès (CCW= de confederatie Bouw Wallonië) wijst op een aantal positieve en praktische alternatieven om de schok op te vangen.

 • "De circulaire economie helpt om natuurlijk hulpbronnen te beschermen en om nieuwe activiteiten te creëren"

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is in het bijzonder pro-actief op het gebied van circulaire economie. We hebben een ontmoeting met Marion Courtois, van Leefmilieu Brussel, afdeling transitie economie.

Pages