You are here

Debat

 • Uw fotovoltaïsche installatie na 10 jaar vervangen ? Absurd !

  In Brussel overwegen sommige gezinnen om hun fotovoltaïsche zonne-energie-installaties te vervangen om te kunnen genieten van 10 nieuwe jaren met groenestroomcertificaten. Het Brussels Gewest wil dit voorkomen door de verandering van het economisch belang van het collectief zelfverbruik van de prosument.

 • Vorming energie, de sensibilisering van de burger

  Hoe kunnen kinderen en tieners vandaag de dag aandacht krijgen voor de klimaat- en energievraagstukken? Gespecialiseerde verenigingen gaan voor creativiteit, ervaringen en positieve emoties. Hier zijn enkele valkuilen om te vermijden en enkele voorbeelden om te volgen.

 • Duurzame energie zal zich ontwikkelen zonder "zeldzame aardmetalen"

  Er ontstond recent controverse over het gebruik van "zeldzame aardmetalen", met name in windenergie en elektrische auto's. De winning van deze metalen is inderdaad schadelijk voor het milieu. En de duurzame technologieën zijn momenteel bezig met het uitwerken van alternatieven. Een voorbeeld dat door vele andere economische sectoren zou moeten worden gevolgd. 

 • 2 miljoen elektrische auto's in België ?

  Volgens een onderzoek van de CREG is dit vandaag mogelijk en zonder risico voor onze voorzieningszekerheid. En met een positieve CO2-balans, blijkt uit een onderzoek van de VUB. De organisatie AMPERes heeft als doel politici en burgers te motiveren.

 • Welke keuze voor onze elektrische toekomst ?

  Professor Ernst (foto hiernaast) geeft een taxonomie van de energiemodellen die een groot succes kennen. In de 11 voorgestelde modellen is er plaats voor alle spelers, inclusief burgers, en ze dagen ons uit: wat willen we doen met onze energietoekomst ?

 • Energiearmoede : naar een lokale netwerking ?

  Eén op vijf Belgische huishoudens zou in energiearmoede leven. Maar de bestaande ondersteuning voldoet slechts gedeeltelijk. Dit leren we uit een studie en een conferentie van Equipes Populaires.

 • Einde van de prosumentenvergoeding : bedreiging of kans?

  Het jaarlijkse compensatiemechanisme wordt in de drie gewesten in twijfel getrokken. Het einde  "van de terugdraaiende teller" zal de prosumenten stimuleren om hun gewoontes te veranderen. Een uitleg over de prosumentencurve, op basis van een concreet geval gemeten in 2016.

 • En nu is het tijd voor eigen productie !

  Eigen productie ? « Eigen verbruik » zult u antwoorden. Nu nee, ik blijf bij mijn stuk en zeg : eigen PRODUCTIE. Ja, het gaat hier eigenlijk over een detail. Uiteindelijk hebben we het over hetzelfde : het verbruik van fotovoltaïsche zonne-energie op de plaats van productie, we gaan niet zitten muggenziften. Een kroniek van Benjamin Wilkin.

 • Brusselse verbrandingsoven : groenestroomcertificaten of verborgen belasting ?

  Door het nieuwe « groenestroom » besluit kunnen, ondanks de negatieve adviezen van alle overlegorganen, groenestroomcertificaten worden toegekend aan het Brusselse verbrandingsoven. Niettemin zou biogas veel efficiënter zijn.

 • Vaste biomassa : « De CO2-neutraliteit moet in vraag worden gesteld »

  Het Europees Milieubureau (EEB) wijst op bepaalde mistoestanden in de sector en roept op tot de invoering van een « koolstofschuld » factor in de Europese berekeningen. Faustine Defossez geeft een woordje uitleg.

Pages