You are here

Welk aandeel hernieuwbare energie in 2030/2050 ?

Het Federaal Planbureau verwacht minstens 50 % groene stroom in België in 2050. Maar veel studies – en zelfs transities in ontwikkeling – bevestigen scenario’s van 100 % hernieuwbare energie in 2050. En vanuit technisch en economisch oogpunt perfect haalbaar. Moeilijk te geloven ?

Afgelopen april publiceerde het Federaal Planbureau een  werkdocument met de vooruitzichten op lange termijn voor energie in België. Deze oefening die om de drie jaar gebeurt, richt zich op een koolstofarme transitie tegen 2050.

In deze nieuwe editie zien we drie geavanceerde scenario’s met een aanzienlijk aandeel groene stroom in de netto elektriciteitsproductie * : van 47,5 % naar 55 % in 2030. Als je de lijn doortrekt tot 2050, liggen de cijfers boven de 50 % met een maximum van 64,5 %. Ambitieus ?

Alles hangt natuurlijk af van de scenario’s voor het uitbouwen van interconnecties, de geformuleerde doelstellingen in termen van energie-efficiëntie, de doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, ondersteuning van het beleid dat zich toelegt op verschillende vectoren, de verwachte evolutie van de CO2-markt, enz...

Toch wordt dit type analyse wereldwijd overgenomen. De berekeningen van milieuverenigingen, adviesbureaus en officiële instanties – over de desbetreffende markten zijn vaak verrassend. Ze staan inderdaad niet per se bekend om hun neiging tot energiezuinigheid en de bereidheid om zich daadwerkelijk te engageren voor het klimaat.

Zo heeft het Chinese Nationale Hernieuwbare Energie Centrum een studie gepubliceerd, met de goedkeuring van het Amerikaanse ministerie van Energie, dat suggereert dat China in 2050 85 % van zijn elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen kan halen. En zij is van plan om er de nodige middelen voor in te zetten, omdat het land van plan is om tegen 2020 een capaciteit aan zonne- en windenergie te installeren van ongeveer 180 GW : het equivalent van wat de rest van de planeet de laatste 40 jaar heeft geïnstalleerd !

Een aantal studies suggereren dat de Verenigde Staten tegen 2050 tot 90 % aan groene stroom zal produceren. Voor Australië en Canada gaat dit zelfs over een productie van 100 %. Een aantal universitaire studies aarzelen niet om cijfers te geven die nauwelijks minder ambitieus zijn voor alle wereldeconomieën samen. En velen dringen aan op een nauwgezet economisch realisme van deze evaluaties die systematisch proberen om de theoretische hypotheses te confronteren met de realiteit van de bestaande economische structuur.

Vooral omdat sommige regio's en gebieden al op weg zijn om deze hernieuwbare energiedoelstellingen te bereiken – de ene regio al wat sneller dan de andere.
We kunnen ons dus afvragen  waarom dergelijke studies, die over het algemeen zeer wetenschappelijk onderbouwd zijn, zo moeilijk binnendringen in het intellectuele gedachtengoed van de landen in kwestie zonder dat het utopisch wordt ?

Een diepgaande culturele verandering

Een deel van de verklaring zou kunnen liggen in het zeer onthullend incident ter gelegenheid van de publicatie van een studie in opdracht van de Franse Energie Agentschap (ADEME) en het eindrapport met als titel « Vers une électricité 100% renouvelable en France ». Dit onderzoek, dat normaal gezien publiek zou worden gemaakt op een seminarie over het onderwerp, werd vreemd genoeg laatste moment terug ingetrokken, omdat de auteurs rechtuit verkondigden dat ze niet werd bereikt. Wat de krant Mediapart ertoe bracht om dit nader te bekijken en meteen de start betekende van een enorme buzz in de blogwereld. Wilden ze een « « ongemakkelijke waarheid » verbergen in een land waar de nucleaire lobby nog zeer actief is ?

Een van de sprekers in dit debat schoof een bevinding naar voor waar we moeten over nadenken : « In Duitsland, Denemarken, Scandinavië, Spanje, Portugal, of in San Diego en Vancouver weten de burgers dat de transitie naar 100 % hernieuwbare energie mogelijk is. Voor een grote meerderheid van hen is dit een evidentie. Het doel van de Deense regering is duidelijk : 100 % hernieuwbare energie in 2050, 80 % in Duitsland, 100 % in San Diego en Vancouver *. In Frankrijk wordt een doelstelling van 100 % hernieuwbare energie vaak aanzien als ondenkbaar, bijna extremistisch, een ideologisch totalitarisme. Een journalist vertelde met een zeer verwarde uitdrukking over het onderzoek van de LCI-keten in opdracht van het ADEME : « Dat klinktondenkbaar ». Het grootste deel van de Franse bevolking is hier nog helemaal niet klaar voor (...). Er stelt zich probleem van wetenschappelijke en technische oorsprong op het gebied van milieuvriendelijke energietechnologieën in ons land. »

Ook in België ?

De meeste cijfers in dit artikel verwijzen naar het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix van het elektriciteitssysteem. Soms gebeurt het dat de auteurs « vergeten » te verduidelijken of over elektriciteit of elektriciteitsproductie in het algemeen gaat, wat echter geen fundamentele wijziging inhoudt van de algemene trend van de scenario's voor 2050.

Catégorie: 
Actualité Internationale
Filière: 
1