You are here

Kansen op een klimaatakkoord

Frankrijk zal in november en december ‘s werelds beleidsmakers ontvangen om onze klimaatverplichtingen vast te leggen. Mediashow of beslissende top ?

De COP is het hoogste orgaan van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering. Het bestaat uit alle ondertekenende partijen (192 landen) en komt jaarlijks samen in een conferentie om de vooruitgang te evalueren in de strijd tegen de klimaatverandering. En om af te spreken hoe het verder moet.

Zal de 21e Conferentie (COP21) in Parijs die plaatsvindt in het najaar van 2015 erin slagen om een opvolger op te stellen van het Kyoto-protocol ?

Een onveranderlijk scenario

De klimaatkenners kennen het scenario van buiten. De maanden voor deze conferenties worden voorafgegaan door talrijke verklaringen en politieke engagementen, met de hand op het hart. Dit geeft  meer gewicht aan het betrokken land in de onderhandelingen en de politieke mandatarissen ervan. 

Uiteindelijk wordt dit alles uitgehold in de bittere discussies tussen de partijen aan het einde van de onderhandelingen, de laatste dagen of in de onvermijdelijke verlengingen. En op het einde baart de olifant een muis zoals op de conferentie van Kopenhagen.

Dit gezegd hebbende is het behaalde resultaat soms zo slecht niet, zoals het geval is in andere COP conferenties. De betrokken partijen nemen bijvoorbeeld belangrijke beslissingen zoals de « Doha Climate Gateway »  of « Call of Lima voor klimaatactie. »

Een definitieve overeenkomst is dan ook altijd het resultaat van de verwachtingen en de eisen van een onontwarbare kluwen van allerlei exotische landen en organisaties : de Organisatie van het Verdrag van samenwerking in het Amazonegebied, het Teheran proces, de CAPRICOM (Caraïbische Gemeenschap) en AOSIS (Alliantie van kleine eilandstaten). De tekst is in feite onderworpen aan een groot aantal kleine entiteiten en gespecialiseerde werkgroepen. En dit alles vermenigvuldigd met het aantal betrokken landen en regio's. Een echte puzzel waardoor de officiële documenten volledig onbegrijpbaar worden voor de gewone leek.

De COP21 onder goede voortekenen

Bij het naderen van de conferentie van Parijs lijken er zich al een paar krachtlijnen af te tekenen.

De aangekondigde prioriteit is de opzet van een internationale overeenkomst die (eindelijk) de voortzetting van het Kyoto-proces, die verliep in 2013, zou verzekeren. Daarnaast beoogt COP21 de opwarming van de aarde met twee graden te beperken.

De conferentie moet ook profiteren van de impuls van de Europese klimaat- en energiepakket in 2030, aangenomen in oktober vorig jaar. Of ook van het gezamenlijke maar niet-bindende besluit tussen de VS en China om « ambitieuze » doelstellingen vast te leggen in termen van het verminderen van hun uitstoot van de broeikasgassen (BKG).

Daarnaast zal de conferentie voortbouwen op de recente slotverklaring van de G20 in Brisbane : de 20 meest geïndustrialiseerde landen in de wereld – die 70 % van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen vertegenwoordigen- pleiten voor de strijd tegen de klimaatwijziging. De ondertekenaars engageren zich om samen te werken aan een definitieve overeenkomst die ook bindend zou kunnen zijn. Een mooie engagement (voorwaardelijk) wetende van de vijandigheid van Australië tegenover een dergelijke overeenkomst. Maar het op tafel liggend document met doelstellingen door de ondertekenende landen bevat momenteel amper iets meer dan honderd pagina's. Men zal moeten sorteren, prioriteiten en vooral becijferde doelstellingen vastleggen, wat veel landen en organisaties doet huiveren.

De betrokken partijen zullen ook antwoorden moeten vinden op de vraag van de verdeling van de lasten tussen de rijke en arme landen en het vertrouwen moeten herstellen dat een groot deel van heeft aangetast, vanwege gebroken beloften. Zij zullen zich ook richten op de financiering van de maatregelen – 100 miljard van groene fondsen beloofd in 2009 – de heropleving van de koolstofmarkt, de ongepaste subsidies voor fossiele brandstoffen, de kwestie van het op zich nemen van de schade veroorzaakt door de klimaatverandering en vele andere hot topics.

Gezien deze belangen en mogelijke openingen in de onderhandelingen, mobiliseert het maatschappelijk middenveld zich voor een mars door Parijs.

Catégorie: 
Actualité Internationale
Filière: 
1