You are here

Zal België haar doelstellingen voor 2020 realiseren ?

Keep on track trekt aan de alarmbel : België kan nog steeds haar doelstellingen voor hernieuwbare energie bereiken in 2020. Maar de federale en regionale overheden moeten het dringend eens worden over een gemeenschappelijk energiebeleid.

De Europese consortium Keep on track is verantwoordelijk voor het toezicht op de jaarlijkse trajecten van de ontwikkeling van hernieuwbare energie in de lidstaten. Haar laatste rapport « EU Tracking roadmap 2015 » is duidelijk : zonder beleidswijziging dreigt België zijn Europese verplichtingen voor 2020 niet te halen.

Inderdaad, de Belgische context ziet er niet schitterend uit: de onderhandelingen tussen de regio's over de verdeling van de inspanning (delen van lasten) van de Belgische doelstelling van 13 % hernieuwbare energie in 2020 blijven aanslepen en staan op het punt om te worden ingetrokken op internationaal niveau.

Terwijl de energiesector nog steeds in de onzekerheid verkeerd door de kernuitstap van de kerncentrales in 2025, houdt de onzekere verlenging van de werking van kernreactoren het federale energiebeleid buitengewoon lang bezig. Het doel om België te leiden naar een gemeenschappelijk visie in het energiebeleid lijkt helemaal vergeten en belemmert de facto de ontwikkeling van de hernieuwbare energiesectoren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen.

Een andere belemmering die werd vastgesteld door Keep on track zijn de frequente wijzigingen in de marktregels die het vertrouwen van beleggers in de Belgische sector voor hernieuwbare energie ondermijnen. Daarom zijn beleggers zeer voorzichtig en stoppen ze een aantal projecten voor de productie van hernieuwbare energie in de koelkast.

Gezien het huidige traject (zie onderstaande grafiek) blijft de 2020-doelstelling haalbaar, maar er is dringend nood aan een constructieve dialoog tussen de federale overheid en de regio's - maar ook binnen dezelfde overheid - om een gemeenschappelijk energiebeleid te bepalen.

Op de langere termijn kan onze energievoorziening niet verder blijven bestaan op fossiele grondstoffen die uitgeput geraken en vervuilen bij de ontginning (olie, gas, ...). Alleen een energiemix op basis van hernieuwbare en lokale bronnen biedt ons een duurzame energievoorziening. Hoe sneller de dynamiek zich ontplooit in een innovatief kader hoe sneller de gevolgen ervan de lokale economie ten goede zullen komen.  

                    Aandeel hernieuwbare energie in het bruto eindverbruik per regio in België

                        Wallonïe                   Vlaanderen                   Brussel                          Belgïe

Fig. Officiële evolutie en vooruitzichten van 2020 in het handeel hernieuwbare energie in het bruto eindverbruik per regio in België. Bronnen van de gegevens 2005-2013 : regionale inventarissen (SPW DGO4, Leefmilieu Brussel, VITO) en Belgische inventaris (Eurostat). Doelstelling 2020 : Wallonië : Waalse regering 2015/04/29, scenario "Enveloppen"; Brussel : Commissie Energie en Milieu van 2015/05/25; Vlaanderen : Vlaamse regering 31/01/2014; België : de Europese Richtlijn 20/20/20.

Gebaseerd op de regionale energie-inventarissen, toont de bovenstaande figuur de evolutie van het aandeel van hernieuwbare energie in het bruto eindverbruik in de drie gewesten en voor België. Wallonië leidt met een aandeel van bijna 10 %, Vlaanderen en Brussel bereikten 5,9 % en 2,1 %. België omvat de drie Gewesten en de stroomproductie opgewekt in de Noordzee (offshore windparken) en bereikte daarmee 7,9 %. De aandelen die per sector worden bijgedragen zijn opgenomen in het Observatoire des énergies renouvelables)

De regionale doelstellingen die officieel zijn geformuleerd door de regionale autoriteiten zijn vermeld voor 2020. De Waalse regering voert momenteel gesprekken over een doelstelling van 13% (akkoord in eerste lezing op 29 april 2015). De Vlaamse regering heeft zich op 31 januari 2014 een indicatieve doelstelling van 10,50% vooropgesteld en de Brusselse regering mikt op een doelstelling van 3% (Commissie Milieu en Energie 2015/05/05). De Belgische doelstelling bedraagt 13% hernieuwbare energie in 2020.

Catégorie: 
Actualité Belgique
Filière: 
1