You are here

Windenergie gaat vooruit in Vlaanderen

Volgens de meest recente statistieken groeide windenergie op land sterk in Vlaanderen, in tegenstelling tot de Waalse windenergie. Bart Bode en Alice Detollenaere (de federatie ODE) geven een woordje uitleg.

In Wallonië maakt windenergie moeilijke tijden mee. De industrie wordt geconfronteerd met het in vraag stellen van de steunmechanismen en de lokaal verzet door de vereniging Vent de raison, die in beroep gaat tegen nieuwe projecten. Resultaat: nieuwe windparken worden steeds zeldzamer op het platteland. In Vlaanderen daarentegen, groeit windenergie, volgens de laatste statistieken. Bart Bode en Alice Detollenaere (de federatie ODE) geven een woordje uitleg.

Jean Cech (Hernieuws) : Na een relatieve daling van wind op land in vergelijking met de situatie in Wallonië, is er  in 2014 weer een stijging in de Vlaamse statistieken door de bouw van 59 nieuwe windturbines. Hoe verklaar je dat?

Bart Bode en Alice Detollenaere (ODE): Dit is gedeeltelijk te wijten aan het wegwerken van de onzekerheid die in Vlaanderen heerste over de overheidssteun aan de sector. Dat heeft de marktspelers ertoe gebracht een aantal hangende dossiers te deblokkeren. Het vertrouwen is teruggekeerd bij zowel de investeerders als toekomstige exploitanten. Ze hebben zelfs aangekondigd dat het aantal installaties in 2015 op ongeveer hetzelfde niveau zal liggen. Veel verkregen vergunningen moeten namelijk worden uitgevoerd omdat ze anders kunnen vervallen.

J.C. :  Dit betekent dat een aantal aanvragen al een tijdje geleden zijn ingediend. Heeft u hier cijfers van?

B.B - A.D. : Zonder twijfel in bepaalde gevallen. Ik heb gehoord dat sommige investeerders een aanvraag voor een bouwvergunning van turbines hebben ingediend met het vooruitzicht van een meerwaarde van verkoop op het geschikte moment. Dit was in het verleden zeker het geval. Maar de huidige omstandigheden zijn veranderd. Er zijn ook een hele reeks vergunningen die vorig jaar zijn afgeleverd na een lange procedure.

J.C. : U spreekt nu over deze na een beroep of normale procedures?

B.B. - A.D. : Beide. Na onderzoek bij onze leden, blijkt dat er bepaalde procedures die u 'normaal' noemt  drie of vier jaar in beslag nemen. Indien het over een beroep gaat, kunt u zich voorstellen dat deze periode nog langer duurt.

J.C. : Heeft u in Vlaanderen ook zo’n hevig verzet gekend als in Wallonië? Men zou kunnen denken dat dit het geval is gezien de veel hogere bevolkingsdichtheid in Vlaanderen ...

B.B. - A.D. : Wij kunnen geen vergelijkingen maken wat betreft het aantal beroepen die er zijn geweest tot nu toe. Noch wat betreft wetenschappelijke argumenten. Mijn gevoel is dat men in Vlaanderen niet echt te maken heeft met bewegingen op regionaal niveau. Er is meer lokale verzet. Bij de Vlaamse bevolking blijkt uit enquêtes dat de Vlaming in het algemeen voor windenergie is en voor het milieu in het algemeen.

J.C. : Wat eveneens het geval is bij de Waalse bevolking, volgens de enquêtes. En toch ...

B.B. - A.D. : Nogmaals, dit is gewoon een persoonlijk gevoel, maar ik zie dat veel van onze leden de omwoners goed informeren bij de aanvang van hun project. De aanpak verschilt van investeerder tot de andere, maar we zien vaak dat er reeds een intense voorbereiding is voorafgegaan voor hun project openbaar wordt gemaakt. In de meeste gevallen wacht men niet tot de vooravond van de indiening van een vergunningsaanvraag om lokaal te communiceren.

Wat we eveneens horen is dat de meeste discussies niet gaan over de technische aspecten van de geplande installatie, maar meer over economische aspecten zoals de structuur van de coöperatie of de rechten van de coöperanten.

Als comités worden opgericht, gaat het meer over feitelijke kwesties als de waarde van de huizen, lawaai, ... We zien geen anti-windbeweging als zodanig, maar lokale acties over zeer pragmatische  en zeer relevante kwesties. Er is geen echt ideologisch of principieel verzet.

Catégorie: 
Actualité Belgique
Filière: 
3

Om verder te gaan