You are here

Brussel trekt zich terug uit het spel

Het debat in de Waalse bouwsector dat de afgelopen maanden nieuw leven kreeg ingeblazen is niet nieuw. Het ontstond al meer dan een jaar geleden in de regio Brussel in het kader van de uitvoering van de overeenkomst "Brussel passief 2015" goedgekeurd door de Brusselse regering op 21 februari 2013.

De overeenkomst was bedoeld als tussenstap voor de stakeholders om zich voor te bereiden op de vastgelegde doelstelling van de Recast richtlijn. Na overleg met de sector zal vanaf 2015 de passiefnorm voor alle nieuwbouw of ingrijpende renovaties in voege gaan mits drie kanttekeningen.

De eerste kanttekening is de optie van een alternatieve "piste B" voor de traditionele passiefnorm (piste A) door het herberekenen (automatisch via IBL software) van de eisen waaraan moet worden voldaan door het beperken van de mate van isolatie tot "redelijke" waarden in bepaalde situaties.

De tweede kanttekening geeft meer vrijheid op het gebied van ventilatie.

De derde kanttekening is een uitstel tot 2018 van de effectieve inwerkingtreding van de luchtdichtheidseis.

Zo kan men enigszins de transitie naar de zo gevreesde bijna energieneutrale gebouwen vergemakkelijken. Wat betreft de meerkost werd geschat dat voor conventionele woningen van 150 m2, de terugverdientijd beperkt blijft tot een tiental jaar, de  geschatte meerkost voor de bouw van de woning van 10 % wordt geleidelijk gecompenseerd door het gebruik van de woning met -11%.

Catégorie: 
Actualité Belgique
Filière: 
9
Mots clés: 

Om verder te gaan